KẾ HOẠCH THÁNG 4/2017

Ngày đăng: 17/08/2018 200 Lượt xem
Mô tả:

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2017

CÔNG TÁC THÁNG 4/2017

Chủ điểm: “Hòa bình, Hữu nghị”

Nội dung công tác

1. Trường:

-        Tiếp tục triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương cuả Bác 2017; duy trì “Kể chuyện về Bác Hồ” trong học sinh.

-        Đón đoàn Kiểm tra Quy chế dân chủ (14/4); giám sát của HĐND Huyện về chế độ cho học sinh dân tộc (21/4); giám sát của TTYT về Nha học đường (21/4).

-        Làm bài thu hoạch BDTX. (Nộp trước 15/4).

-        Ôn truyền thống, kỉ niệm Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, kỉ niệm 10 năm thành lập huyện Cam Lâm và 30/4; 01/5.

2. Dạy và học:

-        Duy trì tốt các hoạt động Dạy và học.

-        Xây dựng đề cương ôn tập Cuối kì 2.

-        Kiểm tra giáo viên theo kế hoạch.

-        Kiểm tra hồ sơ tổ, hồ sơ cá nhân tháng, có đánh giá xếp loại.

-        GV cần tăng cường giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt giáo dục tình trạng chống xâm hại tình dục cho trẻ em gái.

-        Có kế hoạch giảng dạy lồng ghép tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh”.

-        Tăng cường đổi mới PP giảng dạy, đặc biệt là các Hoạt động giáo dục, cách ghi bảng, cách chuyển từ đề bài sang mục tiêu, xác định mục tiêu, các hoạt động.

3. Đội TNTP HCM:

-        Học sinh tham gia thi Phụ trách Sao giỏi cấp Tỉnh.

-        Kiểm tra nề nếp học sinh.

-        Thành lập Đội nghi thức và Đội trống cho năm học sau.

4. Văn phòng:

-        Duy trì nề nếp làm việc theo bộ phận.

-        Tuyên truyền phòng chống tai nạn học đường, phòng bệnh mùa nắng.

-        Tăng cường bảo quản tốt CSVC nhà trường, tiết kiệm điện; đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên và học sinh trong trường.

-        Tổng hợp các khoản thu đầu năm, đặc biệt khoản thu hộ để quyết toán cấp trên. Có biện pháp thu những học sinh chưa hoàn thành.

5. Văn thể:

-        Kiểm tra nề nếp học sinh các điểm trường, tăng cường kiểm tra vệ sinh cá nhân.

-        Tuyên truyền truyền thống các ngày Lễ kỉ niệm.

          Trên đây là công tác tháng 4/2017, đề nghị các tổ, bộ phận thực hiện. Những công tác đột xuất hoặc có thay đổi nhà trường thông báo lên bảng.

                                                                  

                                     HIỆU TRƯỞNG