KẾ HOẠCH THÁNG 2/2016

Ngày đăng: 17/08/2018 216 Lượt xem
Mô tả:

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2016

CÔNG TÁC THÁNG 2 /2016

Chủ điểm: “Mừng Đảng- Mừng xuân”

Nội dung công tác

1.     Trường

Nghỉ tết Nguyên đán từ 01/2 đến hết 12/2, tiến hành tổng vệ sinh hai điểm trường trong hai đợt.

Tổ chức Tết tiết kiệm, vui tươi ở cơ quan, đơn vị; Không sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ…để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc làm quà biếu, tặng… dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của Nhà nước. Không được sử dụng các trang thiết bị, tài sản của cơ quan, đơn vị để phục vụ nhu cầu riêng cho cá nhân và gia đình.

-         Ổn định tình hình dạy và học sau Tết.

-         Hoàn chỉnh hồ sơ trường Chuẩn Quốc gia.

2.     Dạy và học

-        Duy trì tốt các hoạt động Dạy và học.

-        Kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên theo kế hoạch.

-        Kiểm tra hồ sơ tổ, hồ sơ cá nhân tháng định kì.

-        Kiểm tra các hoạt động chuyên môn khác.

-        Bồi dưỡng đội tuyển thi “Viết chữ đẹp”, “Thi giải toán trên Internet” cấp Huyện.

-        Thực hiện chuyên đề HK2, hỗ trợ cấp cụm trường tại Tân Sinh.

-        Làm ĐDDH theo đúng kế hoạch.

    3. Đội TNTP HCM

-        Xây dựng nề nếp thi đua học kì 2, nề nếp sinh hoạt Đội, Sao.

-        Kiểm tra nề nếp học sinh.

-        Thu gom kế hoạch nhỏ.

   4. Văn phòng

-        Duy trì nề nếp làm việc theo bộ phận.

-        Đảm bảo tốt các hoạt động báo cáo, lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ nhân sự.

-        Duy trì hoạt động đọc, mượn sách của Thư viện.

-        Tuyên truyền phòng chống bệnh học đường.

  5.  Văn thể

-        Xây dựng các kế hoạch hoạt động ngoại khóa trong tháng 3.

Trên đây là công tác tháng 2/2016, đề nghị các tổ, bộ phận thực hiện. Những công tác đột xuất hoặc có thay đổi nhà trường thông báo lên bảng.

                                                                   HIỆU TRƯỞNG