KẾ HOẠCH THÁNG 10/2015

Ngày đăng: 17/08/2018 193 Lượt xem
Mô tả:

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2015

CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

 
  

Chủ điểm: “Chăm ngoan học giỏi”

Nội dung công tác

1. Trường:

-        Hoàn thành hồ sơ Hội nghị CBVC, đăng kí CSTĐ.

-        Kiện toàn các quyết định phân công phân nhiệm, các kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn…

-        Họp Hội đồng Sư phạm tháng 10 (02/10/2015.)

-        Hoàn thành hồ sơ kiểm tra PCGDĐĐT.

2. Dạy và học:

-        Triển khai các cuộc thi lớn trên Internet, triển khai kế hoạch Hội giảng GVCN giỏi cấp trường.

-        Kiểm tra hồ sơ tháng 9.

-        Xét học bổng học kì 1.

-        Kiểm tra nề nếp, trang trí lớp.

-        Đón đoàn kiểm tra VNEN cuả Sở.

-        Tổ chức Sinh hoạt chuyện môn cấp trường, đăng cai Cụm VNEN (23/10)

3. Đội TNTP HCM:

-        Tổ chức Đại hội Chi đội, Liên đội.

-        Xây dựng nội quy học sinh, treo ở các lớp.

-        Thực hiện 10 điều văn minh trong giao tiếp của HS.

4. Văn phòng:

-        Tiếp tục tu sửa, bảo quản  cơ sở vật chất của hai điểm trường.

-        Đảm bảo tốt các hoạt động báo cáo, lưu trữ hồ sơ.

5. Văn thể:

-        Phối hợp với Chuyên môn, Đội kiểm tra trang trí lớp học.

-        Phối hợp CM xây dựng kế hoạch hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp.

-        Tổ chức HKPĐ cấp trường.