Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hôi khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện đẩy mạnh, giúp nhân dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ...
     Tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, nhi đồng trong các lĩnh vực học tập rèn luyện và sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.
 04/05/21  Tin của trường  57
     Thực hiện Kế hoạch số 157/KH/BPTĐ-TH.CHB về Kế hoạch tổ chức chương trình phát thanh Măng non năm học 2020 - 2021, Liên đội trường Tiểu học Cam Hiệp Bắc đã thực hiện chương trình phát thanh Măng non của trường. Thời gian phát thanh Măng non được thực hiện vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuàn từ 8 giờ ...
     Trường Tiểu học Cam Hiệp Bắc là ngôi trường mang tên xã nhà, được tách ra từ trường Phổ thông cơ sở năm học 2003 - 2004. Trong năm học 2020 - 2021, trường có 12 lớp trong đó có 4 lớp chi đội và 8 lớp Sao nhi đồng. Trong năm học 2020 - 2021, chi đội 5A luôn đi đầu trong các phong trào và đạt ...
Các em học sinh lớp 1B, trường tiểu học Cam Hiệp Bắc, Cam Lâm mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đa số các em rất yêu thích hội họa, các em rất nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh.
Câu lạc bộ thể dục thể thao là một trong những phương thức hoạt động sinh động, là công cụ để giáo dục tư tưởng, văn hoá, giáo dục truyền thống và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh. Đồng thời là môi trường tiên tiến để mỗi thành viên tự điều chỉnh nhận thức, hành vi, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.