Theo kế hoạch của Lãnh đạo trường, lúc 15 giờ, ngày 19/09/2020, lớp 3C Trường Tiểu học Cam Hiệp Bắc đã tổ chức Họp Cha mẹ học sinh đầu năm.
 Sáng ngày 05/9/2020, Trường Tiểu học Cam Hiệp Bắc đã tổ chức Lễ khai giảng an toàn, gọn nhẹ, trang nghiêm theo Chương trình Lễ khai giảng năm học 2020-2021.
     Hòa chung khí thế cả nướcTrường tiểu học Cam Hiệp Bắc long trọng tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021